Niu-chiao-k'eng

Map of Niu-chiao-k'eng

GPS coordinates of Niu-chiao-k'eng

Latitude
23.9396
Longitude
120.7277

Names

Variant or Alternate Name: Nioujiaokeng, T’ai-wan Sheng, Other: Taiwan
Variant or Alternate Name: Niujiaokeng, T’ai-wan Sheng, Other: Taiwan
Official Local Name (non-Roman script): 牛角坑, T’ai-wan Sheng, Other: Taiwan
Official Local Name: Niu-chiao-k'eng, T’ai-wan Sheng, Other: Taiwan

What is near Niu-chiao-k'eng

View location of Niu-chiao-k'eng with external tool