Karori

Map of Karori

GPS coordinates of Karori

Latitude
-44.116667
Longitude
-176.55

Names

Official Local Name: Karori, Akaroa County, New Zealand

What is near Karori

View location of Karori with external tool