Aba Tuntun

Map of Aba Tuntun

GPS coordinates of Aba Tuntun

Latitude
7.766667
Longitude
3.733333

Names

Official Local Name: Aba Tuntun, (( Benue-Plateau State )), Nigeria (Federal Republic of Nigeria)

What is near Aba Tuntun

View location of Aba Tuntun with external tool